Marble Surface

Duende škola jezika • Beograd, Kumodraška 172 • 065/3977 074

Cenovnik za školsku 2020/2021.


• Cene su izražene u bodovima 1 bod = 1 evro (uplate su u dinarima po srednjem kursu NB na dan uplate).
• Preliminarno i finalno testiranje, kao i izdavanje svedočanstva polaznicima je BESPLATNO.
• Pre bilo kakve uplate, polaznici su dužni da pročitaju i potpisom potvrde uslove ugovora.
• Dogovoreni iznos prve rate uplaćuje se pre početka nastave, a svaka sledeća najkasnije do 14. u mesecu.
• Neprisustvovanje nastavi ne oslobađa polaznika od redovnih uplata po ugovoru.
• Svi časovi traju 60 min.
• Za drugo i svako sledeće dete/člana iste porodice ostvaruje se popust do 20% na ukupnu cenu kursa.

Kursevi - deca i odrasli

Individualni časovi

Manje od 10 časova

15*/čas

10 i više časova

10*/čas

32 časa (4 meseca)

160*

Standardni kursevi 2x nedeljno,

plaćanje u 3-9 mesečnih rata, 

minimum 2 polaznika u grupi

24 časa (3 meseca)

120*

32 časa (4 meseca)

160*

64 časa (8/9 meseci)

320*

Standardni kursevi 2x nedeljno, 

plaćanje u 3-9 mesečnih rata,

3+ polaznika

24 časa

96*

32 časa

128*

64 časa

256*

Standardni kursevi 2x nedeljno, 

plaćanje u

10-12 mesečnih rata, minimum 2 polaznika

24 časa

144*

32 časa

192*

64 časa

384*

Standardni kursevi 2x nedeljno, 

plaćanje u

10-12 mesečnih rata,

3+ polaznika

24 časa

115*

32 časa

154*

64 časa

307*

Prevodilačke i ostale usluge


• Cene važe za neovereni prevod (overa kod sudskog tumača po važećem cenovniku izabranog sudskog tumača)
• Rokovi isporuke prevoda regulišu se po dogovoru i unose u ugovor.

Prevod strane (1800 karaktera sa razmacima)

Sa stranog na srpski jezik 15*

Sa srpskog na strani jezik 18*

Za 10 i više strana pisanog prevoda

1 strana na srpski jezik 12*

1 strana sa srpskog jezika 15*

Usmeni prevodi

 

 

 

Konsekutivni prevod, 1 prevodilački dan (6 sati) 200*

Simultani prevod (1h) 50*

Testiranje nivoa znanja (za kandidate koji nisu polaznici škole)

10*

Izdavanje svedočanstava
na osnovu testa o nivou znanja položenog u školi Duende

10*