top of page
Marble Surface

Duende škola jezika • Beograd, Kumodraška 172 • 065/3977 074

Education Books Bookshelfs

Prevodi

Prevodilački servis Duende nudi usluge stručnog i književnog, pisanog i usmenog prevođenja.

Naručioci posla mogu biti fizička i pravna lica. Uslovi, rokovi i način plaćanja usluga prevođenja utvrđuju se ugovorom.

Sarađujemo i sa ovlašćenim sudskim tumačima ukoliko je potrebno overiti prevod.

Neki od dosadašnjih prevodilačkih angažmana:

Stručni prevodi (sa srpskog na engleski i španski, sa španskog i engleskog na srpski)

• Za firmu Keprom (Aksa, bebi oprema) iz Beograda
• Za firmu MFC (Mikrofilm Commerce) iz Beograda
• Za JP Stara planina (turizam i građevinarstvo) iz Knjaževca
• Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Književni prevodi (sa španskog na srpski):

• Roman Sarine kćeri, Pilar Adón, 2005. (izdanje Duende) (odlomak, rezime)

• Saznajte više o spisateljici na www.pilaradon.com

Roman Irlanda, Espido Freire, 2005. (izdanje Duende) (rezime, prikaz)

Saznajte više o spisateljici na www.espidofreire.com

Zbirka priča Čudesna mitska bića, 2007. (prevele Ljiljana Novak, Marina Nikolić i Slobodanka Stojanović)

(izdanje Feniks Libris, Zemun) (Zbirka čudesnih bićaČudesna stvorenja iz mora)

Roman Hleb i pivo, Eduardo Halfon, 2008. (izdanje Duende) (odlomak)
  Saznajte više o piscu na www.indentagency.com/eduardo-halfon/

bottom of page